twitter
rss
Bahagian Pembangunan Kurikulum ( BPK ) telah mendapat pengesahan daripada
Agensi Angkasa Negara ( ANGKASA ), Kementerian Sains , Teknologi dan Inovasi (
MOSTI ) melalui surat AAN. EDU 006.002 (13) bertarikh 15 Ogos 2011 tentang status
planet Pluto dalam sistem suria.

Untuk makluman persidangan International Astrronomical Union (IAU) memutuskan
bahawa dalam sistem suria terdiri daripada 3 kategori iaitu ‘ Planet’, ‘ Dwaft Planet,. Oleh
itu, Pluto digugurkan daripada kategori planet. Kini terdapat 8 planet dalam Sistem Suria
Kita.